RAS Field Spaniel

RAS står for rasespesifikke avlsstrategier og er et viktig redskap for å sikre sunn hundeavl nå og i fremtiden. Dette er et bevegelig dokument som betyr at etter en viss tid skal klubben ta for seg de kortsiktige målene og vurdere om strategien har gitt de ønskede resultatene. Er ikke ønsket mål oppnådd, må nye kortsiktige mål lages og eventuelt endre på strategien. De langsiktige målene skal ikke endres. På denne måten er dette er dokument som stadig er i endring og som vil hjelpe oss på vei mot avl av funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Et slikt dokument er kanskje ekstra viktig for oss som driver avl med en "liten" rase.