En fokusert Molly....vannapport er gøy!!

Field spanielen er en apporterende og støtende fuglehund. I feltet skal den jobbe med et krysssøk ikke mer en 10 meter foran føreren og søket skal ikke være videre enn 25 meter på hver side. Den skal med andre ord jobbe innenfor skuddhold og oppgaven er å søke opp viltet og støte det slik at jegeren får skuddsjanser. Etter skuddet skal den kunne finne og apportere viltet enten det er i vann eller på land.

For meg som eier av field spaniels er det viktig å kunne vise at hundene har sine bruksegenskaper inntakt og at de aktiviseres i forhold til disse. Vi er heldige her i NSK avd. Rogaland som har faste jakttreninger fra mai og utover. Her trenes det på skudd, vannapport av fugl mm. Utenom disse treningene blir det "egentrening" på tur i form av apport på land og vann (når tempen er ok), samt feltsøk. 

 

 

Frida gjør det hun liker best.....apporterer :-)

Flink jente Frida!

Frida

  • "Tøyanda" er kastet og Frida venter på signalet

  • Flink jente!

  • Hmm...Frida leverer fint på land....jeg har nå sluttet og ha "hånda klar"...