Å Kjøpe valp hos meg 

Hunder har vært min store hobby så lenge jeg kan huske. Det å få muligheten til å ha egne valpekull har alltid vært en drøm, men det er nødvendigvis ikke bare enkelt å komme igang som oppdretter. Som oppdrettere har vi et stort ansvar for både hundene og rasen en arbeider med,og en bør ha et mål og en mening med avlsarbeidet. Ukritisk avl kan fort føre til ødeleggelse av en rase. En oppdretter må derfor lære seg å tenke helhetlig og langsiktig. Nøkkelen til et vellykket oppdrett = kunnskap + erfaring.

Før jeg fikk min første field spaniel brukte jeg mye tid til å lese og lære om rasen. Nå i etterkant har jeg fortsatt å lese det jeg kommer over om rasen, samt bøker om avl og oppdrett for å tilegne meg mer kunnskap. Jeg har deltatt på Norsk Spaniel Klubs oppdretterseminar og diverse helseseminarer, NKK’s Oppdretterskole og høstet inn lærdom fra andres erfaringer med rasen og avl.
En del kunnskap har jeg også tilegnet meg ved å være aktiv på utstillinger. Dette miljøet har gitt meg muligheten til å skaffe meg viktig kunnskap om blant annet field spanielens anatomi og funksjonalitet. I tillegg har jeg deltatt på flere jaktkurs for spaniels og fått sett og erfart spaniels i arbeid med det de opprinnelig var avlet for.
En blir nok aldri utlært når det gjelder avl og oppdrett, det er jeg sikker på. Når det gjelder det å få erfaringer har jeg fått muligheten til det fra de forrige kullene mine, og lært en del når jeg har hjulpet andre med valpefødsler. Ingen fødsler er like og en lærer noe nytt hver gang.

Nedenfor lister jeg opp hvilke mine tanker rundt kombinasjoner jeg gjør, hva jeg forventer av mine valpekjøpere og hva valpekjøpere kan forvente av meg. I tillegg ble jeg inspirert av en amerikansk oppdretter som la ut et skriv om hva en bør og ikke bør ha med seg når en kontatker oppdretter med forespørsel om valp. Dette syntes jeg var en god ide, og skrev et eget. Dokumentet ligger nederst på siden. Selv om de fleste skriver flotte og informative mailer, får jeg også mailer med mangelfull info fra tid til annen. Så dette skrivet er ment som en hjelp. Dette er mine tanker og representerer nødvendigvis ikke andre oppdrettere. 

 

Mål for kombinasjonen

Mitt hovedmål er å få frem arbeidsvillige, velfungerende og friske hunder med et rasetypisk eksteriør og et flott gemytt! For å oppnå dette vil jeg ha et foreldrepar som:
• Er friske og gode representanter for rasen
• Utfyller hverandre veldig godt
• Begge hundene er i besittelse av de egenskapene field spanielen opprinnelig var avlet for.
• Har et eksteriør som er rasetypisk og funksjonelt.
• Har et trivelig gemytt og fungerer like godt hjemme som familiehunder som ute i feltet i arbeid. Er allsidige- «allround» hunder.

Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å tilføre rasen i Norge sunne individer som jeg håper vil kunne komme rasen til gode i fremtiden. 

 

Hva du får med når du kjøper valp hos meg

• Registrering i Norsk Kennel Klub. Valpen er forhåndsregistrert ved 5 ukers alder og har derfor sitt endelige registreringsnummer ved levering.
• Kjøpskontrakt fra Norsk Kennelklubb.
• Veterinærattest ikke eldre enn 1 uke.
• Ferdig levert ID-merket (micro-chips).
• Vaksinasjon i samsvar med veterinærs anbefaling.
• Personlig perm med bilder fra tiden hos meg og valpeguide med bl.a stell av pels, oppdragelse, fôring og trening.
• Valpepakke med for, leker og litt utstyr.
• Innføring i klipp av field spaniel og hjelp til klipp ved utstilling. 
• Oppfølging og kontakt så lenge som du måtte ønske dette.

 

 

Mine forventninger og krav til valpekjøper

Jeg tenker meg at du som valpekjøper har tenkt nøye gjennom det å ha hund og alt det innebærer. At du har tilegnet deg kunnskap om field spanielen og satt deg inn i rasens fordeler og ”ulemper”. Husk at dere skal leve sammen i 10-15 år.
Det er et krav fra min side at dere setter av mye tid til valpen i starten. Det er en stor omveltning for valpen å flytte til et nytt hjem. Den skal bli kjent og trygg. Samtidig er det viktig at dere fortsetter sosialiseringen og starter treningen tidlig, helst i det dere trer over dørstokken hjemme.
Ta godt vare på hunden, gi den masse kjærlighet og husk at den skal være et fullverdig familiemedlem og dere gode ambassadører for rasen.
Valpen skal HD røntges og øyelyses etter at den er fylt 1 år.

 

Hva du som valpekjøper kan forvente av meg

• At jeg som oppdretter følger Norsk Spaniel Klub og Norsk Kennel Klub’s etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
• At jeg som oppdretter har gode kunnskaper om rasen, og at jeg gjør mitt beste for å avle frem rasetypiske, velfungerende og sunne valper
• At jeg vil gi tispe og valper optimale forhold under drektighet og etter fødsel.
• At jeg vil bruke mye tid på valpene med tanke på preging og sosialisering.
• At jeg kan gi deg informasjon om foring, pelspleie, oppdragelse etc
• At jeg vil være tilgjengelig når det gjelder hjelp, støtte, tips og råd.

Dere bestemmer selvfølgelig selv hvor mye kontakt dere ønsker, men vit at jeg er tilgjengelig og alltid har lyst å høre hvordan det går med dere.

 

Valpeforesprsel.docx.doc

Her har jeg skrevet litt om hva jeg synes en bør og ikke bør ha med seg når en henvender seg til oppdrettere med forespørsel om valp. Bare en hjelp på veien.... :-)